27 Νοεμβρίου 2017

ΣΥΝΑΞΕΙΣ ΝΕΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΛΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΞΕΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ.