24 Ιανουαρίου 2017

Ἑορτασμός τῆς Μνήμης τοῦ Ἁγίου Παύλου τοῦ Πατρέως


Mέ λαμπρότητα ἑορτάσθη στήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν, τήν Κυριακή 15.1.2017, ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ Πατρέως, Ἡγουμένου τῶν ἐν Ραϊθῷ ἀναιρεθέντων Ἁγίων Πατέρων.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία, ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ,  στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν, ὃπου φυλάσσεται ἡ Ἱερά Εἰκών τοῦ Ἁγίου καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο ἀναφερθείς στό ἱερό Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα καί στόν Ὁσιομάρτυρα Παῦλο τόν Πατρέα.

Τόν ἑορτασμό αὐτό ἐκαθιέρωσε ὁ ἀοίδιμος Ἱεράρχης Εὐστάθιος Εὐσταθόπουλος, Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως. Σήμερα τήν μέριμνα τῆς ἑορτῆς  ἒχει ἡ οἰκογένεια τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Ἱερέως Ἰωάννου Μπαρούση.
Κατά τήν ἡμέρα αὐτή ὁ Σεβασμιώτατος ἒχει ὁρίσει νά τελοῦνται τά ἱερά μνημόσυνα τῶν ἀοιδίμων Ἀρχιερέων, τῶν Ἀρχιερατευσάντων στήν Ἱερά καί Ἀποστολική Μητρόπολη Πατρῶν, ἀπό ἀπαρχή της μέχρι τῶν ἐσχάτων.
Ὁ Σεβασμιώτατος, ἀναφέρθηκε μέ συγκινητικά λόγια στούς προκατόχους του Ἀρχιερεῖς, ὃπως καί στόν ἀοίδιμο Μητροπολίτη Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κυρό Εὐστάθιο τόν Εὐσταθόπουλο.