19 Ιανουαρίου 2017

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙB' ΛΟΥΚΑ